Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

Witamy w serwisie informacyjnym Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Tomaszowie Mazowieckim

    Mamy nadzieję, że na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, które ułatwią kontakt z naszą instytucją i pomogą w spełnieniu jednego z najważniejszych obowiązków jaki na każdego obywatela naszego kraju nakłada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy jednocześnie pamiętać, że prezentowane treści mają charakter wyłącznie informacyjny.


UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2016 roku (sobota) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim będzie czynna w godzinach 7.30 – 15.30.


STUDIUM OFICERSKIE
NA POTRZEBY OBRONY TERYTORIALNEJ

    Informuję, że związku z potrzebą zabezpieczenia kadrowego stanowisk służbowych oficerów młodszych w formowanych w przyszłości pododdziałach wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), w pierwszym etapie dyslokowanych we wschodniej części kraju. Planuje się w II-giej połowie 2016 roku uruchomienie w Wyższej Szkole Oficerskiej naboru do studium oficerskiego dla absolwentów studiów magisterskich uczelni wyższych.

Projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej dotyczącej tego naboru został już skierowany do uzgodnień wewnątrzresortowych.

Powyższy materiał ma charakter jedynie informacyjny!


PILNE !!!

Możliwość odbycia służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w wyznaczonej jednostce wojskowej 25 BKPow w Tomaszowie Mazowieckim.

Więcej informacji TUTAJ


CZAS OCHOTNIKÓW
Zapraszamy do przeczytania artykułu nt. ochotniczego odbycia szkolenia wojskowego.


Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej ...)


Zapraszamy Wszystkich do odwiedzenia nowo powstałej strony www.obywatel.gov.pl gdzie można uzyskać szereg informacji
oraz załatwić sprawy odnośnie zagubienia książeczki wojskowej itp.


UWAGA !!!

    Informujemy, że można składać drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP następujące wnioski do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim:

 • Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą;
 • Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej;
 • Wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
 • Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej.

W tym celu należy przejść do zakładki ePUAP i kliknąć w odpowiedni link.


NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW w 2016 rok

DECYZJA Nr 397/MON z dnia 15 października 2015 r. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

1. W 2016 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

1) do dnia 26 października 2015r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych;

2 do dnia 20 stycznia 2016r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa;

3) do dnia 15 maja 2016r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: geograficzna

2. Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród:

1) absolwentów szkół wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi z tytułem magistra lub równorzędnym;
2) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień.


UWAGA !!!

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2014r. ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 1284), ulegają zmianie niektóre stopnie wojskowe.

W związku z powyższym, proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty (z książeczką wojskową) do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim (tel. 26 1167 203) osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, zamieszkałych w powiatach: tomaszowskim, piotrkowskim ,miasta Piotrków Trybunalski, opoczyńskim, radomszczańskim i posiadających niżej wymienione stopnie wojskowe:

 • Starszy plutonowy;
 • Sierżant sztabowy;
 • Starszy sierżant sztabowy;
 • Młodszy chorąży sztabowy;
 • Chorąży sztabowy

 

Źródło: www.wojsko-polskie.pl


Materiały informacyjne dla kandydatów do NSR i Służby Przygotowawczej
(kliknij na poniższy obraz pobierz informator)


Godziny przyjęć interesantów w WKU Tomaszów Mazowiecki:

 • poniedziałek - piątek: 9:0014:00
 • wtorek: 10:0016:30

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej ...)


stat4u

 Uwaga niektóre elementy serwisu w trakcie uaupełniania bądź wprowadzania zmian - nie wszystko jeszcze może działać poprawnie.