Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

Witamy w serwisie informacyjnym Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Tomaszowie Mazowieckim

    Mamy nadzieję, że na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, które ułatwią kontakt z naszą instytucją i pomogą w spełnieniu jednego z najważniejszych obowiązków jaki na każdego obywatela naszego kraju nakłada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy jednocześnie pamiętać, że prezentowane treści mają charakter wyłącznie informacyjny.


 
 

 

 


 

P I L N E  

 w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.

 

DECYZJA Nr 144/MON

z dnia 12 października 2018 r.

 

W 2019 r. w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu, zwanym „Ośrodkiem Szkolenia”, realizowane będzie szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych. Kandydaci składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w terminie
do dnia 31 marca 2019r.

Limit miejsc - 30

 

korpus osobowy wojsk specjalnych.

Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w szkole podoficerskiej stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1627 oraz 2017 r. poz. 71)

 


„PILNE”

NABÓR KANDYDATÓW

 DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ W POZNANIU NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 

DECYZJA Nr 167/MON

z dnia 13 października 2017 r.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w terminie do dnia 15 listopada 2017r.

Limit miejsc - 50

Grupa osobowa  - pancerno-zmechanizowana

Czas szkolenia - 9 miesięcy

         

Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w szkole podoficerskiej stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1627 oraz 2017 r. poz. 71)


NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE

KANDYDATÓW NA OFICERÓW

w 2019 roku

 

DECYZJA Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

1.    W 2019 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie ;

 

1) do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: dentystów, fizykobiochemików, weterynarii, farmaceutów pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, prokuratorska
i teologiczna;

 

2) do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: ogólnologistyczna, pancerno-zmechanizowana obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowa.

 

2.   Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród:

1) absolwentów szkół wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi;

2) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

                

Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelni stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego. Osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego lub ich przedstawiciele zobowiązani są do uczestnictwa w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe. W procesie rekrutacyjnym stosowana jest zasada zgodności ukończonego kierunku studiów z wybranym przez kandydata korpusem osobowym (grupą osobową). Wymagane i akceptowane kierunki ukończonych studiów określą osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego i grupy osobowej.

 

 FORMUJEMY !!!
9 ŁÓDZKĄ BRYGADĘ OBRONY TERYTORIALNEJ

http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

https://terytorialsi.wp.mil.pl/

WOT_FB   WOT_TT


NABÓR KANDYDATÓW

 DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ W POZNANIU W 2019 ROKU

(kliknij na powyższy link aby dowiedzić się więcej)


NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW
w 2018 roku

(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej)


NABÓR KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ W DĘBLINIE
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej)


NABÓR KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ W POZNANIU
NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej)


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA !
Informujemy, że obecnie prowadzony jest nabór do służby przygotowawczej
w korpusie szeregowych

(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej)


Samoobrona Kobiet
Informujemy, że zapisy do II edycji programu Samoobrona Kobiet zostały zakończone.

Jednocześnie zapraszamy do odwiedzania stron internetowych MON. WSzW i WKU, na których będą ukazywac się aktualne informacje II edycji zajęć.

Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji
o szkoleniu z WKU:
p. Violetta MĘKARSKA tel.: 261-167-215


Opiekun Indywidualny WKU w Tomaszowie Mazowieckim

pan Aleksander KUREK

tel. kontaktowy: 261167222, kom. 601452072


 Vademecum Rezerwisty

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szkoleń rezerwy i realizacją świadczeń rzeczowych do zapoznania się ze specjalnie w tym celu przygotowanym przez Sztab Generalny WP przewodnikiem.

 


KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ !
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej)


Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej)


Zapraszamy Wszystkich do odwiedzenia nowo powstałej strony www.obywatel.gov.pl gdzie można uzyskać szereg informacji
oraz załatwić sprawy odnośnie zagubienia książeczki wojskowej itp.


UWAGA !!!

Informujemy, że można składać drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP następujące wnioski do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim:

 • Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą;
 • Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej;
 • Wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
 • Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej.

W tym celu należy przejść do zakładki ePUAP i kliknąć w odpowiedni link.


UWAGA !!!

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2014r. ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 1284), ulegają zmianie niektóre stopnie wojskowe.

W związku z powyższym, proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty (z książeczką wojskową) do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim (tel. 26 1167 203) osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, zamieszkałych w powiatach: tomaszowskim, piotrkowskim ,miasta Piotrków Trybunalski, opoczyńskim, radomszczańskim i posiadających niżej wymienione stopnie wojskowe:

 • Starszy plutonowy;
 • Sierżant sztabowy;
 • Starszy sierżant sztabowy;
 • Młodszy chorąży sztabowy;
 • Chorąży sztabowy

Godziny przyjęć interesantów w WKU Tomaszów Mazowiecki:

 • poniedziałek - piątek: 9:0014:00
 • wtorek: 10:0016:30

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej ...)


stat4u

 Uwaga niektóre elementy serwisu w trakcie uzupełniania bądź wprowadzania zmian - nie wszystko jeszcze może działać poprawnie.