Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

 

ADRES POCZTOWY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim

ul. P.O.W 9
97-200 Tomaszów Mazowiecki

e-mail: wkutomaszow@ron.mil.pl


CZAS PRACY WKU TOMASZÓW MAZ.

od poniedziałku do piątku: 7.3015.30
wtorek: 9.0017.00

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW WKU TOMASZÓW MAZ.:

od poniedziałku do piątku: 9:00 14:00
wtorek: 10:00
16:30

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim przyjmuje interesantów, w sprawie skarg, petycji i wniosków,

w każdy poniedziałek 13:00 15:00 i wtorek 15:00 17.00

po uprzednim uzgodnieniu z Nieetatowym Inspektorem ds..skarg wniosków i petycji
(
tel. 261 167 205)


INFORMACJA W SPRAWIE

NUMER TELEFONU
Szkolnictwo wojskowe,
kwalifikacja wojskowa,
promocja Wojska Polskiego
 261 167 207
Narodowe Siły Rezerwowe,
WOT.
 261 167 215
Służba przygotowawcza  261 167 226
Zawodowa służba wojskowa,
s
zkolnictwo wojskowe
 261 167 214
System Zarządzania Kryzysowego,
sprawy operacyjne,
sprawy szkoleniowe,
kursy kadry rezerwy,
gotowość mobilizacyjna i gotowość bojowa
   261 167 203
Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych,
ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy,
świadczenia rzeczowe etatowe,
reklamowanie
 261 167 204
Nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,
rekonwersja,
weterani,
ewidencja oficerów rezerwy i podoficerów rezerwy,
odznaczenia
 261 167 221
Ewidencja szeregowych rezerwy,
wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu  obowiązkowi służby wojskowej,
wydawanie książeczek wojskowych,
archiwum
 261 167 220
Nadawanie przydziałów org.-mob.,
militaryzacja,
ewidencja szeregowych rezerwy,
świadczenia rzeczowe doraźne i osobiste na rzecz obrony,
nadawanie wyższych stopni,
karty i tabliczki tożsamości
 261 167 219
Ochrony Informacji Niejawnych  261 167 222
Wnoszenie skarg, wniosków i próśb do Wojskowego Komendanta Uzupełnień,
BHP.
 261 167 205
Zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU.  261 167 223

Dyżurka / Punkt Obsługi Interesantów tel. 261 167 211 lub 261 167 212

Kancelaria WKU tel. 261 167 217, faks 261 167 210;

Oficer prasowytel. 261 167 203


Położenie budynku WKU na terenie miasta oraz możliwości dojazdu z dowolnego miejsca (dworzec PKP, PKS itp.) można sprawdzić za pomocą mapki