Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

 

ADRES POCZTOWY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim

ul. P.O.W 9
97-200 Tomaszów Mazowiecki

e-mail: wkutomaszow@ron.mil.pl


CZAS PRACY WKU TOMASZÓW MAZ.

od poniedziałku do piątku: 7.3015.30
wtorek: 9.0017.00

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW WKU TOMASZÓW MAZ.:

od poniedziałku do piątku: 9:00 14:00
wtorek: 10:00
16:30

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim przyjmuje interesantów, w sprawie skarg, petycji i wniosków,

w każdy poniedziałek 13:00 15:00 i wtorek 15:00 17.00

po uprzednim uzgodnieniu z Nieetatowym Inspektorem ds..skarg wniosków i petycji
(
tel. 261 167 205)


Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 167 213,

Oficer Wydziału (szkolnictwo wojskowe, kwalifikacja wojskowa, promocja Wojska Polskiego) – tel. 261 167 214

Specjalista (Narodowe Siły Rezerwowe) – tel. 261 167 215

Specjalista (zawodowa służba wojskowa) tel. 261 167 214

Inspektor (szkolnictwo wojskowe) – tel. 261 167 214

Starszy referent (służba przygotowawcza) – tel. 261 167 215

Referent (Narodowe Siły Rezerwowe) – tel. 261 167 215

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami  tel. 261 167 218

Oficer Wydziału (System Zarządzania Kryzysowego, sprawy operacyjne, sprawy szkoleniowe, WSyD, kursy kadry rezerwy) tel. 261 167 203

Oficer Wydziału (gotowość mobilizacyjna i gotowość bojowa) – tel. 261 167 203

Specjaliści (nadawanie przydziałów mobilizacyjnych,  ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy) – tel. 261 167 204

Referent (świadczenia rzeczowe etatowe, reklamowanie) – tel. 261 167 204

Inspektor (nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, rekonwersja, weterani, ewidencja oficerów rezerwy i podoficerów rezerwy, odznaczenia) tel. 261 167 221

Inspektor (ewidencja szeregowych rezerwy, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, wydawanie książeczek wojskowych, archiwum) – tel. 261 167 220

Starszy referent (nadawanie przydziałów org.-mob., militaryzacja, ewidencja szeregowych rezerwy) – tel. 261 167 219

Dokumentalista (świadczenia rzeczowe doraźne i osobiste na rzecz obrony, nadawanie wyższych stopni, karty i tabliczki tożsamości) – tel. 261 167 219

 

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. 261 167 222

Kierownik Kancelarii (Jawna) – tel. 261 167 217, faks. 261 167 210

Dyżurka/ Portier SUFO – tel. 261 167 211 lub 261 167 212

 

Pozostałe

Wojskowy Komendant Uzupełnień – tel. 261 167 200

Rzecznik prasowy – tel. 261 167 203

Referent prawno – administracyjny (wnoszenie skarg, wniosków i próśb do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, BHP) – tel. 261 167 205

Samodzielny referent (zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU, Ppoż) – tel. 261 167 223

Informatycy – tel. 261 167 206

Kancelaria Jawna WKU – tel. 261 167 217, faks 261 167 210

 


Położenie budynku WKU na terenie miasta oraz możliwości dojazdu z dowolnego miejsca (dworzec PKP, PKS itp.) można sprawdzić za pomocą mapki